Namate Volkshulp 2000 se werksaamhede uitbrei, word die bystand vereistes wat aan die beweging gestel word, al hoe groter. Hierdie vereistes word ook al hoe duurder en daarom het Volkshulp 2000 steeds meer geld nodig om sy taak mee uit te voer. U word hiermee vriendelik tog dringend versoek om as dit enigsins moontlik is, ook geldelike bystand aan Volkshulp 2000 te verleen.
Volkshulp 2000 bedank U by voorbaat vir U toegeneentheid om ons in ons uiters noodsaaklike werksverrigting te ondersteun..